Γενικό Λύκειο Πολιχνίτου
Πολιχνίτος 81300 Λέσβος
Τηλέφωνο και φαχ: 2252041080
email: makrisokakiπαπακιgmail.com