Χαρούλα Τ.

"The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything"
Albert Einstein

Είμαι μαθήτρια της Α' Λυκείου
 
 
  συμμετοχές >> 5o ΤΕΥΧΟΣ
     

Γιατί τα ζώα να πληρώνουν τα δικά μας λάθη; [κείμενο]

Μία οικογένεια στο σχολείο μας. [κείμενο]