Ενδοσχολική Βία

 

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής, συζήτησης και μελέτης και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που διεξάγονται στα σχολεία της χώρας μας, θεωρείται πλέον κοινωνικό πρόβλημα.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το φαινόμενο αυτό είναι <<ενδοσχολική βία>> και <<εκφοβισμός>>. Αυτές οι φράσεις ορίζουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη βία επιθετικής συμπεριφοράς, με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές, από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου.

Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις, τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού στα σχολεία, δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας αποσιωπούνται διότι θεωρείται ότι εκθέτουν και στιγματίζουν τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. Γενικά παρατηρείται έλλειμμα ενημέρωσης, περιορισμένη ευεσθητοποίηση και σχετική άγνοια για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Καθώς οι γονείς μιλούν ελάχιστα για το πρόβλημα με τα παιδιά τους, οι μαθητές-θύματα συχνά αντιδρούν με απομόνωση και αποφεύγουν να ζητούν βοήθεια από τους ενήλικες.

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός έχει πολλές και σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην σωματική και ψυχική υγεία όσο και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και μπορεί να έχουν τραγικά αποτελέσματα.

 

depi. ΤζοΤζο Ραφαέλλα Κ Meli.K Strs K.
Panos13 Peris K. Afroditi S. Elisavet Greg K.
Χρίστος Θ. Στρατής Δ. roufis Πάνος Τ. Piter Kon.
black_dog. Αγγελική π.
     Μάρτιος 2011 - 1ο τεύχος
     Μάρτιος 2012 - 2ο τεύχος